Velkommen til Rykkinn frivilligsentrals nye lokaler på Rykkinn senter!

Aldersgruppe: For alle

Velkommen til Rykkinn frivilligsentral visavis "Normal"

  • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?

  • Vil du treffe nye mennesker?

  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig.

Du treffer noen å snakke med på mandag - fredag kl 11:00 - 14:00

I tillegg på onsdag fra 15:00 - 18:00

2020 © Rykkinn frivilligsentral