Digital Norsk språktrening - Nivå 2

Velkommen til digital norsk språktrening. Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møte Tittel: Rykkinn Frivilligsentrals- Norsk språktrening Tid: torsdag 10. juni 2021 10:00:00 sentraleuropeisk sommertid Bli med i møtet på datamaskinen eller mobilappen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE2YThlNjAtYjFjNS00YWQxLWI0OTUtZDhmYmVjNzFiOTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243946aec-46dd-4e60-83da-64d02e6fd756%22%2c%22Oid%22%3a%220baf1a02-5bbf-4b06-8886-83f2e1e0c353%22%7d

Aldersgruppe: For alle

Det blir samtale om dagligdagse temaer og temaer fra aktuelle saker i nyhetsbildet.

Bli med i møtet på datamaskinen eller mobilappen.

Link for å delta, finner du på aktiviteten i kalenderen. Trykk på den dato det gjelder og følg anvisningen der!


Har du aldri vært på temas før?

Dette gjør du:

1. Trykk på link når dere skal inn på møtet.

2. Velg fortsette fra nettleser

3. Skriv inn ditt navn.

4. Trykk Bli med nå. Dere vil bli sluppet inn av våre frivillige.


For spørsmål ta kontakt på epost post@rykkinn.frivilligsentral.no eller telefon 901 34 610.  

Velkommen! 

Neste Digital Norsk språktrening - Nivå 2

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 02.09 10:00 Vil du være med på norsk språktrening? Rykkinn frivilligsentral
Tor 09.09 10:00 Vil du være med på norsk språktrening? Rykkinn frivilligsentral
Tor 16.09 10:00 Vil du være med på norsk språktrening? Rykkinn frivilligsentral
Tor 23.09 10:00 Vil du være med på norsk språktrening? Rykkinn frivilligsentral
Tor 30.09 10:00 Vil du være med på norsk språktrening? Rykkinn frivilligsentral
2021 © Rykkinn frivilligsentral