Onsdag 13 November
kl. 09:00 - 10:00 Felles morgengåtur i Rykkinn Grendehuset
Tempo avpasses etter deltagerne.  Onsdager kl. 09.00 - 10.00

Vi møtes på Rykkinn Grendehus

Her er det en flott mulighet for å bli kjent med Rykkinn og andre som bor i område.

Gruppeleder: Gullaug Krohn.

Vil du vite mer eller ønsker å melde deg på?

Ta kontakt med gruppeleder på tlf. 41697594.

2019 © Rykkinn frivilligsentral