Torsdag 14 November
kl. 17:30 - 18:30 Spansk språkkafè Grendehuset
Velkommen på torsdager kl 17.30 - 18.30 på Grendehuset. Bienvenida!

Ønsker du å lære deg eller praktisere spansk? 

Frivilligsentralen tilbyr gratis språkkurs i spansk nivå 1 (nybegynnere) OG nivå 2.

Det bys på kaffe, te og kjeks. 

For mer info ta kontakt med sentralen på 

epost post@rykkinn.frivilligsentral.no eller 901 34 610

2019 © Rykkinn frivilligsentral