Møte for frivillige med presentasjon av Flyktningguiden

Informasjon og diskusjon om Flyktingeguiden på Grendehuset, torsdag 16.01 kl 14.00.

Kristine Laundal kommer fra Røde Kors i Bærum, for å presentere hvordan Flyktningguiden jobber, og vi vil diskutere muligheten for samarbeid. Bærum skal i følge Budstikka bosette 70 flyktninger i år. 30 personer står på venteliste for å få en Flyktningeguide. Kom og bli med i diskusjonen om hva vi på Rykkinn kan få til, for å bygge bro mellom mennesker.

Velkommen!

2020 © Rykkinn frivilligsentral