Nyoppusset og flott Grendehus/frivilligsentral på Rykkinn

Med bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB har Grendehuset og frivilligsentralen fått nye og flotte lokaler som innbyr til mye og god aktivitet.

På bakgrunn av en tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB på kr. 350.000, -  har frivilligsentralen kunnet skape en møteplass for nærmiljøet som byr på stolthet og eierskap! 

Vi har jobbet over tid med å kjøpe inn utstyr, møbler m.m. for å legge til rette for mye og god aktivitet. Alle som kommer innom frivilligsentralen vil ha glede av denne tildelingen. Målsettingen for innkjøp av utstyr har vært å skape god aktvitet for barn og unge. På grunn av korona situasjonen vil vi komme i gang med aktivitet spesielt rettet mot denne målgruppen på nyåret. 

Mange var med på åpningen den 1. oktober, med taler, musikk, dikt og sang. En stor takk går til Sparebankstiftelsen for å ha gjort dette mulig og til alle frivillige som har bidratt! 

Bærum Kommune har gjort det store oppussingarbeidet som etablering av nye luftekanaler, romdeling, nytt kjøkken etc., stor takk til dere også!

Velkommen innom til oss!

2021 © Rykkinn frivilligsentral