Søndag 23 Juni 2019
Kl. 13:00 - 15:00, Gommerudbanen Rykkinnstafetten på St. Hansaften på Gommerudbanen
I år er det 50 år siden utbygning av Rykkinn som drabantby og det må feires!

Vi gjenskaper

Rykkinnstafetten

42 år etter at den ble arrangert for første gang.Rykkinnstafetten er en uhøytidelig konkurranse over fire kilometer inne på gangveiene våre. Start fra Gommerudbanen søndag 23.juni klokka 13, innkomst samme sted, fortrinnsvis samme dag.

Stafetten har fem etapper av ulik lengde – se løypekart og -beskrivelse.


Hvem kan delta?

Svar: Alle! 


Det er start på Gommerudbanen søndag 23.juni klokka 13 og mål samme sted. Meld på laget i god tid i forveien og senest torsdag 20.juni til Svein Ola Hope – epost: sohope@online.no. 

Vi trenger noen dager på å ordne startnummer, diplom og kanskje en og annen premie.

Som en nødløsning vil vi ta imot etteranmelding på løpsdagen i Lions-teltet på Gommerudbanen.

Så selve stafetten:

Etappe 1 er ca. 750 meter lang. Ut fra Gommerudbanen, ned Gommerudstien. Her går det unna, så vær OBS: Løypa tar brått inn til høyre på gruset sti over til Baksteplassen, til venstre ned Heggebærstien til veksling ved Einebærstien.

Etappe 2 er ca. 1000 meter lang. Den følger Einebærstien, tar til venstre over Valkyrieveien, forbi Berger bo- og behandlingssenter og Berger barnehage og svinger til venstre inn Friggs vei og brått til høyre ned Sågas vei. Så til venstre bort Bergerstien til veksling i krysset Leirdueveien–Bringebærstien.

Etappe 3 er ca. 800 meter lang. Den går Bringebærstien opp til Bjørnebærstien som løpes helt ned til seniorsenteret der løypa tar til venstre til Tyttebærstien der det er veksling på oversiden av nærsenteret.

Etappe 4 er ca. 650 meter lang og følger Blåbærstien opp til Stian Kristensens vei. Her er det veksling.

Etappe 5 er 700 meter lang og tung: Stian Kristensens vei til Kirsebærstien opp til høyre inn Gudmundstien og videre Gommerudbanen der det blir en halv æresrunde inn til mål.

Oppsummert: 3900 meter.

Husk alle kan delta:

veilag, huseierforeninger, oppganger, idrettslag, husmorlag, lesesirkler, pokerklubber, gammeldansere, venn(inne)gjenger, politiske partier, korps og andre musikere.

Alder og kjønn er opptil lagene selv. Lagene velger selv navn og eventuelt hva slags påkledning de skal i.

Ingen startkontingent.


Tidligere info:

Det kan være veilag, huseierforeninger, oppganger, idrettslag, husmorlag, lesesirkler, pokerklubber, gammeldansere, venn(inne)gjenger, politiske partier, korps og andre musikere.

Kort sagt: Alle som kan stille fem personer og en funksjonær (lagleder). Alder og kjønn er opptil lagene selv. Lagene velger selv navn og eventuelt hva slags påkledning de skal i.

Ingen startkontingent. 

Dette skal være gøy!


Hvordan melde seg på?

Send navn på laget med deltakere til

Svein Ola Hope … sohope@online.no –

senest fredag 21. juni.

Etteranmelding søndag inntil en halv time før start i Lions-teltet på Gommerudbanen.


Stafetten arrangeres av 

Lions Kolsås–Rykkinn og Lions Bærum Vest


Løypbeskrivelse: 

Start Gommerudbanen, Gommerudstien, inn til høyre gjennom Baksteplassen, Heggebærstien, Einebærstien, over Valkyrieveien, forbi Berger barnehage, Sågas vei, Bringebærstien, Bjørnebærstien, til venstre inn på Tyttebærstien, forbi nærsenteret, Blåbærstien, Stian Kristensens vei, Kirsebærstien og Gudmundstien til Gommerudbanen.

I alt 4 km.


Flere kalenderoppføringer
2022 © Rykkinn frivilligsentral