Bli med internasjonalt kvinneforum / Kvinnekafeen - Velkommen

En flerkulturell møteplass.

En flerkulturell møteplass på Frivilligsentralen / Grendehuset.

Vi vil skape et møteplass der hvor kvinner fritt kan komme og dele tanker og meninger,  lese dikt og sanger m.m.

Alle kveldene starter det kl. 18:00. Det blir enkel matservering før vi dykker i forskjellige temaer <3.


Velkommen

Bli med internasjonalt kvinneforum / Kvinnekafeen - Velkommen

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 08.12 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 12.01 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 09.02 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 09.03 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 13.04 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 11.05 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 08.06 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 13.07 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 10.08 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 14.09 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 12.10 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 09.11 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 14.12 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 11.01 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 08.02 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 14.03 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 11.04 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 09.05 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 13.06 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 11.07 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 08.08 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 12.09 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 10.10 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 14.11 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 12.12 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 09.01 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 13.02 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 13.03 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 10.04 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 08.05 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 12.06 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 10.07 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 14.08 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 11.09 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 09.10 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 13.11 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 11.12 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 08.01 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 12.02 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 12.03 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 09.04 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 14.05 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 11.06 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 09.07 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 13.08 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 10.09 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 08.10 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 12.11 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 10.12 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 14.01 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 11.02 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 11.03 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 08.04 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 13.05 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 10.06 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 08.07 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
Tor 12.08 18:00 Bli med på Kvinnekafeen :-) Rykkinn Frivilligsentral
2022 © Rykkinn frivilligsentral