Velkommen

Rykkinn Frivilligsentral er en frivillig organisasjon. Vårt mål er å skape møteplasser og aktiviteter som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Velkommen innom til en hyggelig prat.

Nyheter

Vanskelige tider bringer også frem det beste i oss og vi har i ukene som har gått opplevd å få en strøm av nye frivillige. Det er vi veldig glade for! Følg med på nyhetene våre under. Har du lyst til å bidra til aktivitet ta kontakt. Trenger du hjelp, ikke vær redd for å spørre.

Kan du bidra eller trenger du hjelp?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du har kan bidra som frivillig eller trenger hjelp. Når du har sendt inn info, tar vi kontakt så snart vi kan.

Sentralens "Corona" aktiviteter

Det har vært utfordrende tider for oss alle. Vi på Rykkinn frivilligsentralen er så heldige som har et så stor og åpent lokale. Dette gjør at vi har kunnet åpne opp for Coronavennlige aktivitet i henhold til smittevernreglene. Under kan du lese om hvilke aktiviteter vi organiserer akkurat nå!

Vil du ha / være en Aktivitetsvenn?

Les mer

Velkommen til digital norsk språktrening. Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møte Tittel: Rykkinn Frivilligsentrals- Norsk språktrening Tid: torsdag 10. juni 2021 10:00:00 sentraleuropeisk sommertid Bli med i møtet på datamaskinen eller mobilappen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGE2YThlNjAtYjFjNS00YWQxLWI0OTUtZDhmYmVjNzFiOTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243946aec-46dd-4e60-83da-64d02e6fd756%22%2c%22Oid%22%3a%220baf1a02-5bbf-4b06-8886-83f2e1e0c353%22%7d

Les mer

FRIVILLIGE UNGDOMMER TAR OVER SENTRALEN<3

Les mer

Vi tar i mot henvendelser fra personer som trenger hjelp til handling på grunn av isolasjon eller karantene.

Les mer

FRIVILLIGE UNGDOMMER TAR OVER SENTRALEN <3

Les mer

Spansk språkkafé har vært på stopp i en periode, men nå er vi i gang igjen med fysiske møter.

Les mer

Hjelp til enkeltpersoner ved behov

Les mer

Hva skjer?

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 01.09 13:30 Leksehjelp for barn og ungdom Rykkinn frivilligsentral
Ons 01.09 17:00 Spansk språkkafe Munins vei 3
Tor 02.09 10:00 Vil du være med på norsk språktrening? Rykkinn frivilligsentral
Ons 08.09 13:30 Leksehjelp for barn og ungdom Rykkinn frivilligsentral
Ons 08.09 17:00 Spansk språkkafe Munins vei 3

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.
2021 © Rykkinn frivilligsentral