Telefonvenn

Vi har startet opp Telefonvenn for å motvirke ensomhet og skape trygghet. For personer i karantene eller annen isolasjon kan ensomheten bli tøff. Ikke alle har familie i samme bolig og kan derfor ikke få besøk. Da er det viktig å ha noen å snakke med om løst og fast.

Vi ønsker frivillige til å bli telefonvenn!  Du må sette av faste tider og binde seg til en fast periode.  Et minimum bør være den tiden den frivilliges telefonvenn sitter isolert. 

2020 © Rykkinn frivilligsentral