Torsdag 16 Januar
kl. 14:00 - 15:30 Møte for frivillige Rykkinn Grendehus
Vi inviterer alle frivillige til informasjon og diskusjon om Flyktningguideen.

Kristine Laundal kommer fra Røde Kors i Bærum for å presentere hvordan Flyktningguiden jobber og vi vil diskutere muligheten for samarbeid. Bærum skal i følge Budstikka bosette 70 flyktninger i år. 30 personer står på venteliste for å få en flyktningguide. Kom og bli med i diskusjonen om hva vi kan få til på Rykkinn, for å bygge bro mellom mennesker! 

2020 © Rykkinn frivilligsentral