Torsdag 24 Januar
kl. 19:00 - 21:00 RYKKINN 50 ÅR Rykkinn Grendehus
I år er det 50 år siden utbygning av Rykkinn som drabantby og det må feires!

Hei alle ildsjeler på Rykkinn 

I år er det 50 år siden utbygning av Rykkinn som drabantby og det må feires!  

50 årsfeiringen vil være et  samarbeidprosjekt mellom Bærum kommune, Rykkinn frivilligsentral og samtlige lag/ foreninger, barnehager/skoler og ildsjeler som ønsker å delta. 

Vi har satt ned en liten arbeidsgruppe med ildsjeler som arrangerte 25-årsjubileet til Rykkinn og har gleden av å invitere til et samarbeidsmøte. 

Vi er opptatt av at flest mulig tanker og meninger blir representert. Derfor håper vi at du eller en representant fra din organisasjon kan komme til idemyldring,  

torsdag 24. jan. kl. 19- 21 på Rykkinn grendehus, Munins vei 3. 

Det blir enkel servering. 

Ideen er å vise frem og gjøre kjent det fantastiske tilbudet som finnes på Rykkinn, i form av bilder, kunst, litteratur, sang, musikk, idrett, opplæring og aktiviteter mm.

Selve markeringen vil finne sted gjennom hele uke 25 og avsluttes med "Sammen for Rykkinn"-arrangementet i Rykkinnhallen lørdag 22. juni. 

Vi håper alle gjør seg noen tanker om hva vi alle kan gjøre for å markere den uken, og hva hver enkelt kan bidra med til å gjøre Rykkinns kvaliteter kjent langt utover Rykkinns område! 

Håper på tilbakemelding om din deltakelse på epost eller telefon 901 34 610 innen 22. januar. Har du spørsmål eller lurer på noe bare ta kontakt! 

  
Hilsen 

Ragnhild Oma, Per-Eirik Svarverud og Haimi Mahari 2020 © Rykkinn frivilligsentral