Årsmøte 2020

Årsmøte som var planlagt 19. mars, men utsatt på grunn av covid-19, vil nå bli gjennomført elektronisk.

Årsmøte Rykkinn Frivilligsentral

Da er vi kommet frem til avstemmingen. Vi har fått følgende tilbakemelding etter 18. mai:

- Nytt forslag til styremedlem og varamedlem

- Aktivitet leksehjelp er tilført årsmeldingen 

Under finner du avstemmingsskjema og andre relevante dokumenter:

Saksliste årsmøte 2020 II

Avtemningsskjema

Årsrapport 2019, final

Årsregnskap 2019 og budsjett 2020, signert

Avstemmingen foregår mellom 25. mai til og med 31. mai. 

Utfylt skjema kan sendes til post@rykkinn.frivilligsentral.no. De som ønsker det kan skrive ut avstemningsdokumentet og levere på Frivilligsentralen til daglig leder. For de som ikke har anledning til å skrive ut selv, kan dokumentene hentes samme sted. 


Alle er velkomne til å delta!

25.05.20,  v/Elisabeth, daglig leder

--------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte Rykkinn Frivilligsentral

På grunn av covid-19 vil vi gjennomføre årsmøte elektronisk gjennom informasjonsutveksling på mail.

Alle relevante dokumenter legges ut på våre nettsider den 11. mai.

Forslag til kandidater, kommentarer eller innspill må sendes på mail til post@rykkinn.frivilligsentral.no innen 18. mai kl 24:00. Svar på innspillene vil legges ut på nettsiden vår.

Årsmøte avstemningen avholdes mellom 25. mai til og med 31. mai. Dette gjøres gjennom et eget stemmeskjema. Referat vil legges ut 8. juni.

Velkommen til å delta!

Saksliste årsmøte 2020 II

Årsrapport

Årsregnskap 2019 og budsjett 2020, signert

Alle dokumenter kan også hentes på Frivilligsentralen ved behov. 

2020 © Rykkinn frivilligsentral