Hva er Rykkinn frivilligsentralen?

Et sted du kan komme og delta på våre aktiviteter, være frivillig eller være mottaker av våre tjenester.

Vi ønsker å løse oppdrag i samarbeid med både frivillige enkeltpersoner, organisasjoner, brukere og pårørende.

Rykkinn frivilligsentralen har samarbeid med mange lag og foreninger som yter en stor innsats på frivilligbasis.

Ved å være frivillig knyttet til Frivilligsentralen står du fritt til hva du ønsker å bidra med, og du trenger heller ikke binde deg til noe fast.

Alle våre deltageraktiviteter drives av frivillige. 

Vi yter ”fødselshjelp” til nye aktiviteter og er  behjelpelig med å skaffe lokaler, markedsføre og annen tilrettelegging.


Velkommen til oss2020 © Rykkinn frivilligsentral