Koronavirus og frivillig innsats

Mange ønsker å hjelpe til i disse krisetider, vi ønsker deg som frivillig!

Til å dekke ulike behov i lokalmiljøet ønsker vi flere frivillige som ikke er i risikosonen og som har lyst og mulighet til å bidra.

Frivilligsentralen bidrar med hjelp der det er behov og i tett dialog med kommunen og andre organisasjoner. Ta kontakt på telefon 901 34 610 hvis du vil bidra som frivillig eller hvis du har spørsmål.

2021 © Rykkinn frivilligsentral