Minoritetsspråklige ressurser

Myndighetene går ut med mye informasjon om korona situasjonen som også stadig blir oppdatert. Likevel kan det være vanskelig å finne frem til de opplysningene man trenger og for mange minoritetsspråklige kan informasjonen være vanskelig tilgjengelig. Rykkinn området består av mange ulike nasjonaliteter. Friviligsentralen ønsker å bidra til at lokalbefolkningen kan ha tilgang på den informasjonen de trenger på sitt eget morsmål.

Mangel på informasjon kan på den ene siden føre til at folk ikke følger regler og begrensninger og dermed bidrar til økt smitterisiko, men det kan også føre til at man blir unødvendig engstelig og bekymret.


Rykkinn Frivilligsentral har knyttet til seg frivillige som kan gi språklig støtte til personer som trenger og ønsker å forstå informajsonen fra myndighetene om korona bedre. De frivillige gir informajsonen muntlig på deres eget morsmål. En samtale gir rom for spørsmål og svar og det skaper trygghet å vite at man forstår.  Til nå har vi rekruttert frivillige med urdu, somali, tigrinja, arabisk, amharisk og kurdisk som morsmål. Vi fortsetter rekrutteringsprosessen og håper å kunne inkludere flere språk etterhvert.  2020 © Rykkinn frivilligsentral