Servering av nytraktet kaffe og kjeks - På den nye møteplassen til Frivilligsentralen fra 2. september

Vi ønsker å være synlige og å være der hvor befolkningen ferder mest, så kom innom og hils på oss.

Velkommen til Rykkinn frivilligsentrals nye møteplass på Rykkinn senter fra 2. september 


  • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?

  • Vil du treffe nye mennesker?

  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig.

Møteplassen er bemannet mandag og tirsdag kl 16 - 18,

og onsdag, torsdag og fredag kl 11 - 14.

Tilbudet om kaffe og kjeks er gratis - det samme er å gi eller motta hjelp.

Meld inn behov eller registrer deg som frivillig.

Ring Rie Marie på tlf 90134610 - jeg gleder meg til å høre fra deg! :-)

2019 © Rykkinn frivilligsentral