Trenger du lokaler til møter, konferanser, fest eller jubileer,?

Frivilligsentralen har nå flyttet inn til Rykkinn Grendehuset.

Ansvaret for Grendehuset er fra januar av overført fra velforeningen til Rykkinn Frivilligsentral.  

Bestilling av utleie kan likevel inntil videre gjøres på epost bergrykk@online.no eller på telefon til Grendehuskontakten på m.nr 977 80 423

 All bruk av Grendehuset og fellesareal knyttet til dette, bygger på at bruk av lokalene skal være til nærmiljøets beste.

 

2020 © Rykkinn frivilligsentral